Zajišťujeme všechny druhy pojištění vozidel

POJIŠTĚNÍ

Povinné ručení

Vyřídíme vám zákonem dané pojištění odpovědnosti, které kryje riziko škod na zdraví a majetku třetích osob způsobených při provozu vašeho vozidla.

Pojištění GAP

Vyřídíme vám pojištění GAP, které pokryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vozidla, vypočtenou pojistitelem protistrany v případě dopravní nehody.

Havarijní pojištění

Vyřídíme vám smluvní pojištění na ochranu vaší investice do nového vozu. Kryje pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních události.